logo

Dejepis - Prezentácie a PL pre 9.ročník

asfeu logo
Druha svetová vojna
ukážka
Mgr. Sandra Paraličová
Významné osobnosti v dejinách Slovenska
v 20 storočí
ukážka
Mgr. Sandra Paraličová
Vznik Česko Slovenska 1918
ukážka
Mgr. Sandra Paraličová
Druha svetová vojna - C
ukážka
Mgr. Sandra Paraličová
Druhá svetová vojna - B
ukážka
Mgr. Sandra Paraličová
Druhá svetová vojna - A
ukážka
Mgr. Sandra Paraličová