logo

Fyzika - Prezentácie a PL pre 6.ročník

asfeu logo
Dĺžka
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Hmotnosť
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Hustota
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Objem
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Významní ľudia fyziky
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Fyzikálne vlastnosti pevných látok
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Fyzikálne veličiny
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Hustota látky
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Hustota látky
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Fyzikálne premeny jednotiek dĺžky
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Hustota látky
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Zmena skupenstva látky
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Vlastnosti kvapalín a plynov
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Skúmania vo fyzike
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Fyzikálne premeny jednotiek hmotnosti
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Vlastnosti pevných látok
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Fyzikálne premeny jednotiek objemu
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Hmotnosť telesa
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Objem telesa
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková