logo

Fyzika - Prezentácie a PL pre 8.ročník

asfeu logo
Elektricky náboj elektrické pole
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Premeny skupenstva látok
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Spaľovacie motory
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Vnútorná energia telesa teplo
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Zákony elektrického prúdu v obvodoch
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Mechanická práca, výkon
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Búrky
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Fyzika v kuchyni
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Chladnička
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Mikrovlnná rúra
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Skorá história elektrického prúdu
a magnetizmu
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Odpor rezistorov
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Odpor rezistorov
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Spotreba elektrickej energie
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Vnútorná energia telesa
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Elektrická práca - príkon
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Ohmov zákon
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Meranie elektrického prúdu
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Meranie elektrického napätia
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Meranie elektrického napätia
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Teplo
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Teploty topenia
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Výkon
ukážka
Mgr. Zuzana Adamíková
Elektrické vlastnosti látok - tajnička
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Závislosť elektrického odporu
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Ohmov zákon - elektrický odpor 2
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Ohmov zákon - elektrický odpor 3
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Ohmov zákon - elektrický odpor 4
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Pohybová a polohová energia
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Rozvetvený elektrický obvod
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Zákony elektrického prudu 1
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Zákony elektrického prúdu 2
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Zákony elektrického prúdu 3
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Polohová energia
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Elektrická práca - príkon 1
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Vyparovanie a skvapalňovanie
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Elektrická práca - príkon 2
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Výmena tepla
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Elektrická práca - príkon 3
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Vnútorná energia
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Jednoduchý elektrický obvod
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Topenie a tuhnutie
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Mechanická práca - výkon
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Tepelné motory
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Meranie elektrického napätia
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Svetelné javy
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Meranie elektrického prúdu
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Ohmov zákon - elektrický odpor 1
ukážka
Mgr. Mária Torousová