logo

Informatika - Prezentácie a PL pre 5.ročník

asfeu logo
Informácia
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Internet a jeho služby
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Microsoft Excel 2007
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Microsoft Word 2007
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Správne sedenie pri počítači
ukážka
Mgr. Mária Torousová
Skicár - opakovanie - hľadaj rozdiely
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Formát textu - pozvánka plagát
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Formát textu - kalendár
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Softvér
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Hardvér - skrinka počítača
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Internet - hurá do prírody
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Hardvér - pamäť
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Internet - moja pošta
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Hardvér - počítač
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Netiketa písania sprav
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Skicár - opakovanie- hra s obrázkami
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Word - známky
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Word - matematika
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Word - tabuľka
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Skicár - opakovanie
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Hardvér - vstupné a výstupné zariadenia
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Internet
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Využitie internetu v spoločnosti
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Word - obloha
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Internet - informačná spoločnosť
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Kreslenie vo Worde
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Formát textu - recept
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Formát textu - farby textu
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Windows
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Klebety
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová