logo

Nemecký jazyk - Prezentácie a PL pre 8.ročník

asfeu logo
Berufe - konjuktiv, konditional
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Das aktiv, das passiv
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Deutsch - Bratislava
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Bern
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Deutsch - Luxemburg
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Liechtenstein
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Nemecko
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Rajecká dolina
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Rakúsko
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Múzeum slovenskej dediny
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Strečno
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Žilina
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Erfindungen
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Wohnen
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Švajčiarsko
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Nemecko
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Lieblingsband
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Tier quiz
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Passiv
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Slovesá -preteritum 1
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Plusquamperfekt
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Slovesá - prezent 1
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Der konditional
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Slovesá - prezent 2
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Gramatika lexika
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Tvorenie otázok
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Adjektive dativ
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Pochopenie textu - rheienfolge
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Adjektive akkusativ
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Tvorenie otázok 3
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Giraffen
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Povolania - slovná zásoba
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Predložkové pády
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Tvorenie otázok 2
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Lese text nilpferd
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Tiger hortext
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Krížovka - zvieratá
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Modálne slovesa - prítomný čas
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Gramatika - pády podstatných mien
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Modálne slovesá - imperfekt
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Gramatika - rôzne javy
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Podraďovacie súvetia
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Die schule - wortschatz
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Slovesá - preteritum 2
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Nebensatze relativsatze
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Prídavné meáa v prívlastku
ukážka
Mgr. Mária Beňková
Dialóg
ukážka
Mgr. Mária Beňková