logo

Nemecký jazyk - Prezentácie a PL pre 6.ročník

asfeu logo
Číslovky základne radové
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Die familie
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Farby - die farben
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Príroda - die natur
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Fóbie - hast du alptraume
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
V škole
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Čo a kedy jem
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Móda,obliekanie
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Opakovanie - 2. cudzí jazyk - 1. polrok
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Opakovanie - 2. cudzí jazyk - 2. polrok
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Perfektum
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Predložky, datív a akuzatív
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Préteritum
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Prídavné mená - test
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Sein v preterite
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Sloveso sein v preterite
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Wiederholen test 2
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Privlastňovacie zámena
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Test
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Widerholen - test
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Predložky s 3 a 4 pádom
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Widerholen - test 3
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Wiederholen - test 4
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Test 5
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Test 6
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Test 7
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Test 8
ukážka
Mgr. Ivana Chvalníková
Adjektive deklination 3
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Adjektive deklination1
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Wir lieben tiere
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Mathe 3 wir rechnen bis 100
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Mein kinderzimmer
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Mein lieblingsfach
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Possessivpronomina
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Possessivpronomina 2 mode
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Präpositionen mit D und A
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Präpositionen mit D und A 2
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Test wiederholung 1
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Adjektive deklination 4
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Adjektive deklination 2
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Rest halbjahr anfanger
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Adjektive deklination zusammenfassung
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Die uhrzeit 1
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Geburtstag 3 daten
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Adjektive steigerung - test
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Die uhrzeit 2
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Geburtstag 2 vorbild
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Geburtstag 1
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Im geschaft
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Test wiederholung 2
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Adjektive steigerung 3
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
In der schule 1
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Adjektive steigerung 2
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
In der schule 2
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Adjektive steigerung 1
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Mathe 1 wir rechnen bis 20
ukážka
Mgr. Zuzana Turská
Mathe 2 wir rechnen bis 100
ukážka
Mgr. Zuzana Turská