logo

Slovenský jazyka - Prezentácie a PL pre 5.ročník

asfeu logo
Hláskoslovie
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Ľudové piesne - hádanky
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Podstatné mená
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Rozprávky
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Slovesá
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Podstatné mená stredného rodu
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Príslovia, porekadlá
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Podstatné mená
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Podstatné mená
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Podstatné mená - II
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Báje, legendy, modlitby
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová