logo

Slovenský jazyka - Prezentácie a PL pre 6.ročník

Balady a bájky
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Próza
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Zámená
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Bájky
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Súkromný list
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Príslovky
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Prídavné mená
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Slovesá
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová