logo

Slovenský jazyka - Prezentácie a PL pre 9.ročník

asfeu logo
Bludisko podstatných mien
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Dejiny jazyka
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Lexikológia - náuka o slove
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Prídavné mená
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Slohové postupy
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Dejiny jazyka
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Jazykové štýly
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Zhrnutie literatúry
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Lexikológia
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová
Zámená
ukážka
Mgr. Angelika Zubáňová