logo

Matematika - Prezentácie a PL pre 6.ročník

asfeu logo
Desatinne čísla
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Štvoruholníky
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Trojuholníky
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Uhol 1
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Uhol 2
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Obvod a obsah geometrických útvarov
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Obvod a obsah štvorca, obdĺžnika
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Deliteľnosť prirodzených čísel
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Matematická rozprávka - desatinné čísla
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Zlomky
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Násobenie a delenie desatinných čísel
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Deliteľnosť prirodzených čísel
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Uhly v stupňoch a minútach
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková