logo

Matematika - Prezentácie a PL pre 7.ročník

asfeu logo
Percentá
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Výraz
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Výraz s premennou
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Výraz
ukážka
Mgr. Katarína Kossonová
Percentá
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Zlomky - porovnávanie
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Percentá - úvod
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Percentá 2
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Percentá 3 - aplikačné úlohy
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Percentá 4
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Diagramy - percentá
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Trojuholníky - test
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Rovnobežníky - test
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Percentá - test
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Osová súmernosť
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Stredová súmernosť
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková