logo

Matematika - Prezentácie a PL pre 5.ročník

asfeu logo
Kruh, kružnica
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Matematické hádanky, krížovky, hlavolamy
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Narodeninová oslava
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Obvod obdĺžnika a štvorca
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla nad milión
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Rovinne geometrické útvary
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Uhly
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Úsečka na výlete
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Z každého rožku trosku
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Desatinne čísla - I
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Desatinne čísla - II
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Obvod a obsah zložených útvarov
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Matematická symbolika
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Premena jednotiek dĺžky
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Obvod štvorca a obdĺžnika
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Čítanie a písanie veľkých čísel
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Jednotky obsahu
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Obvod a obsah obdĺžnika a štvorca
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Čo je väčšie, čo je menšie
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzene čísla
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Uhly
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla II
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla - zábavné počítanie
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla- pamäťové počítanie
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Obvody obrazcov
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Udalosť istá, možná, nemožná
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Výroky a kvantifikátory
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Delenie s tajničkou
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Rímske číslice
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Aplikačné úlohy
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Poradie počtových operácií
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Úlohy vedúce k rovniciam
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla - logické úlohy
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Riešenie slovných úloh
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla - slovné úlohy
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzene čísla - precvičovanie
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Kruh, kružnica
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Prirodzené čísla - porovnanie, usporiadanie
ukážka
Mgr. Anna Dvoráková
Sčítanie odčítanie do 100
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Premeny jednotiek dĺžky
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Premeny jednotiek dĺžky
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Usporiadanie prirodzených čísel
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková
Desatinné čísla - počtové operácie
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Desatinne čísla - sčítanie
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Osemsmerovka - geometria
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Prirodzené čísla - sčítanie odčítanie
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Prirodzené čísla 1
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Počtové výkony s prirodzenými číslami 2
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Desatinné čísla - odčítanie
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Geometria - delenie na rovnaké časti
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Obsahy rovinných útvarov
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Obsahy rovinných utvarov 1
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Počtové výkony s prirodzených číslami
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Uhly - veľkosť uhla
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Násobenie prirodzených čísel
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Prirodzené čísla - sčítanie a odčítanie
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Geometria - úsečky
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Krížovka s tajničkou - geometria
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Počtové výkony s prirodzenými číslami
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Počtové výkony s prirodzenými číslami
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Prirodzené čísla - sčítanie a odčítanie
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Geometria - rovinne útvary
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Porovnávanie prirodzených čísel
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Tvorivá logika
ukážka
Mgr. Jaroslava Lošáková