logo

Matematika - Prezentácie a PL pre 8.ročník

asfeu logo
Funkcie
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Priamky a kružnice - vzájomné polohy
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Pytagorova veta
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Riešenie konštrukčných úloh 1
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Vzorce
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Geometria - rovinne útvary
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Geometria - matematický slovníček
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Pytagorova veta 2
ukážka
Mgr. Jozef Uríček
Pytagorova veta 1
ukážka
Mgr. Jozef Uríček